top of page

" Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης" (Scouts for SDGs)Το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο (WOSM) στις 16 Νοεμβρίου 2018,ανακοίνωσε στο πλαίσιο εκδήλωσης που έλαβε χώρα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Προσκοπική Κίνηση να δραστηριοποιήσει 50 εκατομμύρια Προσκόπους ώστε να αποτελέσουν την μεγαλύτερη συντονισμένη κινητοποίηση νέων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο βασιλιάς Carl XVI Gustaf και η βασίλισσα Silvia της Σουηδίας, ο νεοδιορισμένος Γενικός Πρεσβευτής του Παγκόσμιου Προσκοπισμού Bear Grylls, καθώς και οι ηγέτες των υπηρεσιών του ΟΗΕ, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και ανώτατοι εκπρόσωποι των κρατών μελών του ΟΗΕ.


Ήδη, οι Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο έχουν συνεισφέρει με εντυπωσιακό τρόπο στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από την προσφορά άνω του ενός δισεκατομμυρίου ωρών εθελοντικής εργασίας για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών κοινωνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στις κοινότητές τους. Από την υποστήριξη των ειρηνευτικών προσπαθειών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κολομβίας και των Σύριων προσφύγων στην Τουρκία και την Ελλάδα, μέχρι την πρόσβαση σε καθαρό νερό για μαθητές στο Νότιο Σουδάν, οι Πρόσκοποι αποτελούν δύναμη θετικής αλλαγής σε όλο τον κόσμο. Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Scouts for SDGs) θα επεκτείνουν και θα πολλαπλασιάσουν αυτή την προσπάθεια προσέλκυσης και δέσμευσης νέων για την υλοποίηση δύο εκατομμυρίων τοπικών δράσεων κοινωνικής προσφοράς και θα συμβάλλουν με επιπλέον τρία δισεκατομμύρια ώρες εθελοντικής υπηρεσίας για την επίτευξη των Στόχων έως το 2030.


Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Scouts for SDGs) είναι η απάντηση του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου (WOSM) στα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Προσκοπικού Συνεδρίου που ζητούσαν μια δυναμικότερη, πιο συντονισμένη συνεισφορά των Προσκόπων στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.Το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο έχει αναπτύξει μια σειρά εργαλείων και πηγών για να υποστηρίξει τους Εθνικούς Οργανισμούς Προσκόπων. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • ένα εγχειρίδιο Scouts for SDGs reference resource που εξηγεί πως η Προσκοπική Κίνηση συνδέεται με τους 17 Στόχους και πως θα δραστηριοποιηθούν οι Πρόσκοποι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας

  • έναν νέο διαδικτυακό κόμβο Scouts for SDGs hub που θα αναδεικνύει τα έργα, θα παρακολουθεί τις ώρες εθελοντικής προσφοράς, θα φιλοξενεί προσκοπικές ιστορίες και θα δίνει έμφαση στον αντίκτυπο αυτής της συλλογικής προσπάθειας

  • έναν νέο οδηγό (guidelines resource) που θα καταδεικνύει τον τρόπο ευθυγράμμισης του προσκοπικού προγράμματος με τους 17 Στόχους

  • ένα εκπαιδευτικό πακέτο με τίτλο Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που περιέχει εκπαίδευση και δραστηριότητες για να μάθουν οι νέοι για τους 17 Στόχους και πως μπορούν να αναλάβοουν δράση στις κοινότητές τους (διαθέσιμο από τον Δεκέμβριος 2018)

Όλα αυτά υποστηρίζονται από γενναιόδωρη χρηματοδότηση που συντονίζει το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο. Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Scouts for SDGs) αποτελούν επίσης μια ευκαιρία για το WOSM να προσεγγίσει περισσότερους εταίρους και να δημιουργήσει νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω προώθηση της αποστολής και του οράματος της Προσκοπικής Κίνησης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των 17 Στόχων. Επιπλέον, οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Scouts for SDGs) θα επωφεληθούν από τις υφιστάμενες παγκόσμιες συνεργασίες με φορείς όπως UN Women, UN Environment, WWF κ.α.


Οι Έλληνες Πρόσκοποι δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών μας, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουμε έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!Στο πλαίσιο ενίσχυσης αυτής της πρωτοβουλίας, έχουμε προγραμματίσει τις ακόλουθες ενέργειες οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσα στο 2019:

  • Εσωτερική ενημέρωση των μελών της Κίνησης για τους 17 Στόχους, μέσω στοχευμένων ενεργειών.

  • Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για κάθε Κλάδο και Ειδικότητα με δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κοινωνικής προσφοράς, προσανατολισμένες στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

  • Πανελλαδική οργάνωση δράσεων και άμεση διάδραση με την κοινωνία στο πλαίσιο ενημέρωσης και επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.

  • Αφιέρωμα δράσεων σ’ αυτό το σκοπό, π.χ. ΠΑΠΕ

  • Δημιουργία ολοκληρωμένου πλάνου δημοσιότητας των ενεργειών μας.

Scouts for SDGs. Banner of Saronikos Scouts : https://bit.ly/2QpO0Lq


Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το άρθρο στη κεντρική ιστοσελίδα του Ελληνικού Προσκοπισμού : https://bit.ly/2EgIu6C


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page