Εφορεία Πληροφορικής

Έφορος Πληροφορικής : Δρούδες Κυριάκος

email : plirofpes@sep.org.gr  / tel : 6980800397

Αναπληρωτής Έφορος  : Πενταράκης Φραγκίσκος

email : plirofpes@sep.org.gr  / tel : 

Ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων

Κλάδος Λυκοπούλων

Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου


  • Εφορεία Κλάδου
Δημόσιες Σχέσεις, Εικόνα

Προσκοπικό Πρόγραμμα

Εκπαίδευση


Εφορεία Πληροφορικής..

Αρμοδιότητες Εφορείας Πληροφορικής

  • Ανάπτυξη και συντήρηση των μέσων προβολής στο διαδίκτυο.

  • Ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών χώρων αποθήκευσης.

  • Ανάπτυξη και συντήρηση των μέσων επικοινωνίας.

  • Ανάπτυξη και συντήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου καταχώρισης εγγράφων.

  • Μηχανοργάνωση της Περιφερειακής Εφορείας καθώς και των Συστημάτων της, με ίδια μέσα ή χρησιμοποιώντας εργαλεία που παρέχονται από την Κεντρική Διοίκηση.

  • Υποστήριξη στα τα μέλη της Περιφερειακής Εφορείας στην χρησιμοποίηση των διαθέσιμων μέσων πληροφοριών και επικοινωνίας.

  • Συμβάλλει στη διεξαγωγή και υλοποίηση του JOTI στα όρια της Περιφερειακής Εφορείας και φροντίζει για την ενημέρωση των συστημάτων της για τις διαθέσιμες δράσεις.

Wosm
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Περιοχή Μελών

Επικοινωνία

Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Μαρίνα Ζέας

(Έναντι Ακτής Μουτσοπούλου 52)

Πειραιάς 185 36

pesaronikou@sep.org.gr

Επικοινωνία με την Πληροφορική, για θέματα ιστότοπου : it@sar.sep.org.gr

 

Ε

© 2016 - 2020  Περιφερειακή  Εφορεία  Προσκόπων  Σαρωνικού. All rights reserved.