Οδηγίες Εγγραφής - Σύνδεσης στο blog των Προσκόπων του Σαρωνικού

Τελευταία ενημέρωση άρθρου : Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Εικόνα 1) Σύνδεση - Εγγραφή στο Blog μέσω της λειτουργίας Login / Sign up
Εικόνα 1) Σύνδεση - Εγγραφή στο Blog μέσω της λειτουργίας Login / Sign up

Εικόνα 2 & 3) Καρτέλα επιλογών εγγραφής ή σύνδεσης στο blog


Εικόνα 2) Επιλογή τρόπου εγγραφής στο blog

Εικόνα 3) Επιλογή τρόπου σύνδεσης στο blogΕκόνα 4) Επιλογές για μετάβαση στις λειτουργίες ρυθμίσεων
Εκόνα 4) Επιλογές για μετάβαση στις λειτουργίες ρυθμίσεων


Εκόνα 5) Σελίδα επιλογών ρυθμίσεων προσωπικού profil
Εκόνα 5) Σελίδα επιλογών ρυθμίσεων προσωπικού profil

  • Στη διάρκεια που είστε συνδεδεμένοι, το αποτέλεσμα εμφανίζεται και στην περιοχή μελών, όπως οι σελίδες των κλάδων, οπου μπορειτε να πραγματοποιήσετε μερικές επιλογές λειτουργίας.
Τα σχόλια παραμένουν ανοιχτά για ενδεχόμενη υποστήριξη

Wosm
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Περιοχή Μελών

Επικοινωνία

Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Μαρίνα Ζέας

(Έναντι Ακτής Μουτσοπούλου 52)

Πειραιάς 185 36

pesaronikou@sep.org.gr

Επικοινωνία με την Πληροφορική, για θέματα ιστότοπου : it@sar.sep.org.gr

 

Ε

© 2016 - 2020  Περιφερειακή  Εφορεία  Προσκόπων  Σαρωνικού. All rights reserved.