Απονομή Διακριτικού Δάφνης - (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πειραιάς : 12 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 20/2019 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ : Αρχηγούς Συστήματος & Αρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών

ΚΟΙΝ : ΓΕ (Κλάδος Ανιχνευτών), Επιτελείο Π.Ε. Σαρωνικού

ΘΕΜΑ : Απονομή Διακριτικού Δάφνης

Αγαπητοί μου,

Στους παρακάτω Ανιχνευτές, οι οποίοι κάλυψαν με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό του Σ.Ε.Π. προϋποθέσεις, απονέμεται το διακριτικό «ΔΑΦΝΗΣ»

*Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Δημήτρης. Α. Δεουδές

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Σαρωνικού

Επισυναπτόμενα αρχεία : 1

ΑΝΑ.20-2019_Ανακοίνωση-Απονομής-πτυχίου-Δάφνης - (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).pdf

Wosm
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Περιοχή Μελών

Επικοινωνία

Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Μαρίνα Ζέας

(Έναντι Ακτής Μουτσοπούλου 52)

Πειραιάς 185 36

pesaronikou@sep.org.gr

Επικοινωνία με την Πληροφορική, για θέματα ιστότοπου : it@sar.sep.org.gr

 

Ε

© 2016 - 2020  Περιφερειακή  Εφορεία  Προσκόπων  Σαρωνικού. All rights reserved.