Ανάδειξη Αρχηγού 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νίκαιας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πειραιάς : 4 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 26/2019

ΠΡΟΣ : Βαθμοφόρους 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νίκαιας

ΚΟΙΝ : Βοηθό Περιφερειακό Έφορο Νίκαιας-Αγ. Ι .Ρέντη- Κορυδαλλού

ΘΕΜΑ : Διαδικασία Έγκρισης Δράσεων

ΣΧΕΤ : 1. Κανονισμός Διοίκησης Σ.Ε.Π., Μέρος 4ο

2. Ανακοίνωση 23 / 2019

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια της σχετικής Ανακοίνωσης και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέρος 4ο Άρθρο 5 §4.2 ), σας ενημερώνουμε ότι:Μοναδική υποψηφιότητα για την ανάληψη των καθηκόντων του Α.Σ. για το 1ο Σύστημα Ν/Προσκόπων Νίκαιας είναι αυτή του κου Θεοφάνη Φλώκου.Η συνεδρίαση ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην Εστία του 1ου Συστήματος Ν/Π Νίκαιας.Στη διαδικασία ανάδειξης μπορούν να συμμετάσχουν οι παρακάτω Βαθμοφόροι του Συστήματος:

1. Βουτυρά Σοφία: Α.Μ.: 238362.

Μαυροειδής Γεώργιος: Α.Μ.: 167173.

Τσάνου Καλλιρόη: Α.Μ.: 201860

Παρόντες μπορούν να είναι και οι Βαθμοφόροι που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του Συστήματος.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς Δημήτρης Α. Δεουδές Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Σαρωνικού

Επισυναπτόμενα αρχεία : 1

Ανακοίνωση 26/2019. Ανάδειξη Αρχηγού 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νίκαιας.pdf

Wosm
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Περιοχή Μελών

Επικοινωνία

Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Μαρίνα Ζέας

(Έναντι Ακτής Μουτσοπούλου 52)

Πειραιάς 185 36

pesaronikou@sep.org.gr

Επικοινωνία με την Πληροφορική, για θέματα ιστότοπου : it@sar.sep.org.gr

 

Ε

© 2016 - 2020  Περιφερειακή  Εφορεία  Προσκόπων  Σαρωνικού. All rights reserved.