Συμμετέχοντες στο ανιχνευτικό εργαστήρι «Εισαγωγή στην τέχνη των animateur»