Ανάδειξη Αρχηγού 9ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Πειραιά