Ανάδειξη Αρχηγού 3ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σαλαμίνας