Επιτυχή συμμετοχή στην εκδρομή / εξερεύνηση Δάφνης 2019, στον Υμηττό