Αναστολή δράσεων (κλειστού και ανοιχτού χώρου) και εκδρομών