Διήμερη Δράση Περιβάλλοντος Πόλης του Κλάδου Λυκοπούλων