Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νέου Φαλήρου.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πειραιάς : 18 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 36/2019

ΠΡΟΣ : Βαθμοφόρους 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νέου Φαλήρου

ΚΟΙΝ : Βοηθό Περιφερειακό Έφορο Πειραιά-Δραπετσώνας-Νέου Φαλήρου

ΘΕΜΑ : Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νέου Φαλήρου

ΣΧΕΤ : 1. Κανονισμός Διοίκησης Σ.Ε.Π., Μέρος 4ο

2. Ανακοίνωση 24 / 2019

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια της σχετικής Ανακοίνωσης και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέρος 4ο Άρθρο 5 §4.2 ), σας ενημερώνουμε ότι:

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Δημήτρης. Α. Δεουδές

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Σαρωνικού

Επισυναπτόμενα αρχεία : 1

Ανακοίνωση.36/2019 Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νέου Φαλήρου.pdf

Wosm
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Περιοχή Μελών

Επικοινωνία

Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Μαρίνα Ζέας

(Έναντι Ακτής Μουτσοπούλου 52)

Πειραιάς 185 36

pesaronikou@sep.org.gr

Επικοινωνία με την Πληροφορική, για θέματα ιστότοπου : it@sar.sep.org.gr

 

Ε

© 2016 - 2020  Περιφερειακή  Εφορεία  Προσκόπων  Σαρωνικού. All rights reserved.