Εκδρομή – Εξερεύνηση Δάφνης


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πειραιάς : 18 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 35/2019

ΠΡΟΣ : Αρχηγούς Συστημάτων & Αρχηγούς Κοινοτήτων ΠΕ Σαρωνικού

ΚΟΙΝ : ΓΕ (Κλάδος Ανιχνευτών), Επιτελείο Π.Ε. Σαρωνικού

ΘΕΜΑ : “Εκδρομή – Εξερεύνηση Δάφνης”

Αγαπητοί μου,

Η Περιφερειακή Εφορεία Σαρωνικού, σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματός της, οργανώνει εκδρομή-εξερεύνηση Δάφνης το διήμερο 9-10/11/2019. Σκοπός της εκδρομής είναι να αποδείξουν οι Ανιχνευτές που θα συμμετάσχουν ότι τόσο ατομικά, όσο και σε συνεργασία μεταξύ τους είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου, είναι οργανωμένοι, αυτάρκεις, παίρνουν πρωτοβουλίες και μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στην εξερεύνηση που περιλαμβάνει διαβίωση στο ύπαιθρο με διανυκτέρευση.

Την ευθύνη της εκδρομής θα έχει η Επιτροπή Εκδρομής-Εξερεύνησης Δάφνης που θα αποτελείται από:

 1. τον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της Π. Ε. Σαρωνικού

 2. τους Αρχηγούς των Ανιχνευτών που θα συμμετέχουν

Προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στην εκδρομή-εξερεύνηση είναι ο κάθε ανιχνευτής να έχει συμμετάσχει σε μία Θερινή ΜΔΥ (τουλάχιστον 5θήμερη) και μία χειμερινή εκδρομή (τουλάχιστον 3ήμερη)

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση anixnpes@sep.org.gr μέχρι την Πέμπτη 24/10/2018 (τα πρωτότυπα θα δοθούν κατά την προ συνάντηση Δάφνης). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά με τον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Μιχάλη Κωστάκο στο 6976216022 ή με τον Αναπληρωτή Έφορο του Κλάδου Ανιχνευτών Κώστα Λαζάρου στο 6979247023.

Η προ συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 27/10/2019 και ώρα 18:30 στο κτήριο της Περιφέρειας Σαρωνικού, όπου θα αξιολογηθούν οι δηλώσεις συμμετοχής κι έπειτα οι συμμετέχοντες Ανιχνευτές θα χωριστούν σε τριμελείς Ομίλους Εξερεύνησης, οι οποίοι θα πρέπει:

 • Να ακολουθήσουν πορεία με χάρτη και πυξίδα σε άγνωστη διαδρομή

 • Να διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο σε κατάλυμα που θα κατασκευάσουν με υλικά που θα βρουν εκεί

 • Να κάνουν κάποια τοπογραφική εργασία που θα τους ζητηθεί

 • Να μαγειρέψουν

 • Να δείξουν σωστά στοιχεία Προσκοπικής Τεχνικής στα θέματα:

 • Ανίχνευση: εφόδια- υλικά, οργάνωση μετακινήσεων, συνεννόηση, παρατηρητικότητα, ασφάλεια

 • Σκαπανική: σχοινιά, κόμποι, συνδέσεις, κατασκευές, εργαλεία

 • Κατασκηνωτική: χώρος κατασκήνωσης, υλικά, εφοδιασμός

 • Πρώτες Βοήθειες και υγιεινή

 • Φυσικό περιβάλλον: μετεωρολογία, αστερισμοί, προστασία περιβάλλοντος,

 • Να πραγματοποιήσουν μια σύντομη έρευνα του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.