Ενημέρωση για το συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πειραιάς : 16 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 32/2019

ΠΡΟΣ : Αρχηγούς Συστημάτων Π.Ε. Σαρωνικού

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για το συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού

Αγαπητοί μου Βαθμοφόροι,

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (ΜΕΡΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6) , η Περιφέρειά μας θα συγκαλέσει το 62ο Ετήσιο Συνέδριο Βαθμοφόρων, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019.

Ο τόπος διεξαγωγής, η Ο.Ε., τα θέματα και ο τρόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου μας θα σας γνωστοποιηθούν με επόμενη Ανακοίνωση, μετά το προγραμματισμένο για την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 συμβούλιο Εφόρων και Α.Σ. της Περιφέρειάς μας.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Δημήτρης. Α. Δεουδές

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Σαρωνικού

Επισυναπτόμενα αρχεία : 1

Ανακοίνωση.32/2019_Ενημέρωση για το συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού.pdf

Wosm
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Περιοχή Μελών

Επικοινωνία

Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Μαρίνα Ζέας

(Έναντι Ακτής Μουτσοπούλου 52)

Πειραιάς 185 36

pesaronikou@sep.org.gr

Επικοινωνία με την Πληροφορική, για θέματα ιστότοπου : it@sar.sep.org.gr

 

Ε

© 2016 - 2020  Περιφερειακή  Εφορεία  Προσκόπων  Σαρωνικού. All rights reserved.