Προγραμματισμός Ομάδας Προσκόπων


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πειραιάς : 16 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 28/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ : Αρχηγούς Συστημάτων Π.Ε Σαρωνικού

ΚΟΙΝ : Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων Π.Ε Σαρωνικού

ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός Ομάδας Προσκόπων

Αγαπητοί μου Αρχηγοί

Όπως ανακοινώσαμε και στο συμβούλιο των βαθμοφόρων του Κλάδου Προσκόπων στην Π.Ε.Σ., που έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, η στόχευση για αυτήν την 3ετία, θα παραμείνει η ίδια. Η διαρκής βελτίωση της λειτουργίας των Ομάδων, μέσα από την εξασφάλιση της εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος μέσα σε αυτές. Είναι κοινώς αποδεκτό πως η πλειοψηφία των Ομάδων αντιμετωπίζει προβλήματα, τα οποία οφείλονται στην έλλειψη βασικών στοιχείων από την μεθοδολογία του Κλάδου μας. Για να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση, αποφασίσαμε σε συνεννόηση με τους παρόντες στο συμβούλιο, Α.Ο.Π και με την στήριξη του Περιφερειακού τα εξής:

  1. Όλες οι Ομάδες Προσκόπων θα πρέπει να έχουν:

α) τους παιδαγωγικούς στόχους για την τρέχουσα χρονιά,

β) τους ετήσιους στόχους τους,

γ) την ταυτότητα της Ομάδας και

δ) την άμιλλα των Ενωμοτιών.

Έτσι μέχρι Δευτέρα 25/11/2019 θα πρέπει όλοι οι Αρχηγοί των Ομάδων να αποστείλουν στον Κλάδο Προσκόπων της Π.Ε.Σ. (proskpes@sep.org.gr), όλα τα παραπάνω μαζί με την κατάσταση του επιτελείου και τα στοιχεία επικοινωνίας. Αυτονόητο είναι ότι όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι σε γνώση και του Αρχηγού Συστήματος

  1. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα πρέπει όλοι οι Αρχηγοί Ομάδας να στέλνουν το Μηνιαίο Πρόγραμμα της Ομάδας τους με ανάλυση δράσεων, τομέα και παιδαγωγικούς στόχους που καλύπτει η κάθε δράση (θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να καλύπτεται και το κομμάτι του επόμενου μήνα έως ότου σταλεί το επόμενο μηνιαίο). Αυτονόητο είναι ότι όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι σε γνώση και του Αρχηγού Συστήματος.

  1. Όπως γνωρίζετε η συμμετοχή των στελεχών των Ομάδων μας στις δράσεις της Πρότυπης Ομάδας είναι βασική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία των ενωμοτιών. Για το λόγο αυτό όσες Ομάδες δεν θα συμμετάσχουν σε Πρότυπη Ομάδα, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις προαπαιτούμενες δράσεις πρότυπης Ενωμοτίας (3 δράσεις κλειστού χώρου και 1 μονοήμερη εκδρομή)

Τα προγράμματα των δράσεων αυτών θα μας αποσταλούν πριν τις δράσεις καθώς και φωτογραφίες μετά την υλοποίηση των δράσεων.

Τα παραπάνω