top of page

Προγραμματισμός Ομάδας Προσκόπων


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πειραιάς : 16 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 28/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ : Αρχηγούς Συστημάτων Π.Ε Σαρωνικού

ΚΟΙΝ : Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων Π.Ε Σαρωνικού

ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός Ομάδας Προσκόπων

Αγαπητοί μου Αρχηγοί

Όπως ανακοινώσαμε και στο συμβούλιο των βαθμοφόρων του Κλάδου Προσκόπων στην Π.Ε.Σ., που έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, η στόχευση για αυτήν την 3ετία, θα παραμείνει η ίδια. Η διαρκής βελτίωση της λειτουργίας των Ομάδων, μέσα από την εξασφάλιση της εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος μέσα σε αυτές. Είναι κοινώς αποδεκτό πως η πλειοψηφία των Ομάδων αντιμετωπίζει προβλήματα, τα οποία οφείλονται στην έλλειψη βασικών στοιχείων από την μεθοδολογία του Κλάδου μας. Για να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση, αποφασίσαμε σε συνεννόηση με τους παρόντες στο συμβούλιο, Α.Ο.Π και με την στήριξη του Περιφερειακού τα εξής:

  1. Όλες οι Ομάδες Προσκόπων θα πρέπει να έχουν:

α) τους παιδαγωγικούς στόχους για την τρέχουσα χρονιά,

β) τους ετήσιους στόχους τους,

γ) την ταυτότητα της Ομάδας και

δ) την άμιλλα των Ενωμοτιών.

Έτσι μέχρι Δευτέρα 25/11/2019 θα πρέπει όλοι οι Αρχηγοί των Ομάδων να αποστείλουν στον Κλάδο Προσκόπων της Π.Ε.Σ. (proskpes@sep.org.gr), όλα τα παραπάνω μαζί με την κατάσταση του επιτελείου και τα στοιχεία επικοινωνίας. Αυτονόητο είναι ότι όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι σε γνώση και του Αρχηγού Συστήματος

  1. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα πρέπει όλοι οι Αρχηγοί Ομάδας να στέλνουν το Μηνιαίο Πρόγραμμα της Ομάδας τους με ανάλυση δράσεων, τομέα και παιδαγωγικούς στόχους που καλύπτει η κάθε δράση (θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να καλύπτεται και το κομμάτι του επόμενου μήνα έως ότου σταλεί το επόμενο μηνιαίο). Αυτονόητο είναι ότι όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι σε γνώση και του Αρχηγού Συστήματος.

  1. Όπως γνωρίζετε η συμμετοχή των στελεχών των Ομάδων μας στις δράσεις της Πρότυπης Ομάδας είναι βασική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία των ενωμοτιών. Για το λόγο αυτό όσες Ομάδες δεν θα συμμετάσχουν σε Πρότυπη Ομάδα, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις προαπαιτούμενες δράσεις πρότυπης Ενωμοτίας (3 δράσεις κλειστού χώρου και 1 μονοήμερη εκδρομή)

Τα προγράμματα των δράσεων αυτών θα μας αποσταλούν πριν τις δράσεις καθώς και φωτογραφίες μετά την υλοποίηση των δράσεων.

Τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητο κομμάτι της Μεθοδολογίας του Κλάδου και εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία των Ομάδων μας αλλά και την δυνατότητα σε εμάς να παρακολουθούμε την εξέλιξη και βελτίωση των Ομάδων, προλαμβάνοντας παράλληλα σημεία που χρήζουν προσοχής.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι όσες Ομάδες δεν φροντίσουν για τα παραπάνω προαπαιτούμενα μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναγράφονται ενδεχομένως να μην κρίνονται έτοιμες για πραγματοποίηση εκδρομής (με ή χωρίς διανυκτέρευση). Γνωρίζουμε όλοι, πως αναπόσπαστο στοιχείο της Προσκοπικής Μεθόδου είναι η ζωή στη φύση και το ύπαιθρο, πρέπει όμως να αναλογιστούμε ότι προέχει η αξιολόγηση και ο προγραμματισμός βάσει των αναγκών, των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων-δυνατοτήτων των παιδιών μας και κατ' επέκταση των τμημάτων μας. Για να φτάσουμε λοιπόν στο σημείο η ζωή στη φύση και η μάθηση στην πράξη να καλλιεργείται σωστά, οφείλουμε να δουλέψουμε με ορθό πλάνο όπως ορίζει η Μεθοδολογία του Κλάδου καθώς και όλα τα στοιχεία της Προσκοπικής Μεθόδου. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της Κίνησης μας από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή οργάνωση νέων παγκοσμίως, οπότε οφείλουμε να την ακολουθούμε και να την σεβόμαστε.

Εμείς από την πλευρά μας έχουμε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε οποιονδήποτε ζητήσει την βοήθεια μας ή θέλει να συζητήσει το οτιδήποτε.

Με Εκτίμηση

Δημήτρης Α. Δεουδές Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Σαρωνικού

Επισυναπτόμενα αρχεία : 1

Comments


bottom of page