Βαθμοφόροι, Μέλη Ε.Κ.Σ, Μέλη Ε.Π.Π με δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο ανάδειξης.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

  • Βαθμοφόροι με δικαίωμα συμμετοχής

  • Βαθμοφόροι Υπό Προϋπόθεση Απογραφής

  • Μέλη ΕΚΣ με Δικαίωμα Συμμετοχής

  • Μέλη Ε.Κ.Σ Υπό Προϋπόθεση Απογραφής

  • Μέλη Ε.Π.Π

  • Ψηφοδέλτια Βαθμοφόροι

  • Ψηφοδέλτια Ε.Κ.Σ

  • Ψηφοδέλτια ΕΠΠ

Σε περίπτωση που πιστεύετε πως έχει γίνει λάθος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Επισυναπτόμενα αρχεία (8)

Wosm
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Περιοχή Μελών

Επικοινωνία

Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Μαρίνα Ζέας

(Έναντι Ακτής Μουτσοπούλου 52)

Πειραιάς 185 36

pesaronikou@sep.org.gr

Επικοινωνία με την Πληροφορική, για θέματα ιστότοπου : it@sar.sep.org.gr

 

Ε

© 2016 - 2020  Περιφερειακή  Εφορεία  Προσκόπων  Σαρωνικού. All rights reserved.