Διαδικασία Ανάδειξης υποβολή υποψηφιοτήτων, για τα καθήκοντα Αρχηγού του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Δραπετσώνας

27 Oct 2019

| Πρόσκοποι Σαρωνικού

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 

 

 

Πειραιάς : 25 Οκτωβρίου 2019

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 37/2019

 

 

ΠΡΟΣ : Ενήλικα Στελέχη, Μέλη Ε.Κ.Σ, Μέλη Ε.Π.Π Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Σαρωνικού

 

ΘΕΜΑ : «Ανάδειξη Αρχηγού Συστήματος»

 

ΣΧΕΤ : Κανονισμός Διοίκησης Σ.Ε.Π., Μέρος 4ο Άρθρο 5 §4.1

 

 

 

Αγαπητοί συνεργάτες,


Η Εντολή Διοίκησης ως Αρχηγού του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Δραπετσώνας, της κας Ευφραιμίδου Καλλιόπης έχει λήξει και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., προχωρούμε στις διαδικασίες ανάδειξης νέου Αρχηγού Συστήματος, σύμφωνα πάντα με το Μέρος 4ο Άρθρο 5 §4.1 του Κανονισμού.


Έτσι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παρούσα ανακοίνωση, καλούνται να κατατεθούν στην Εφορεία Διοίκησης (dioikpes@sep.org.gr) της Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού, όλες οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων για την ανάληψη των προαναφερόμενων καθηκόντων.


Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων περιγράφονται στον παραπάνω Κανονισμό.


Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η διαδικασία ανάδειξης του Αρχηγού Συστήματος είναι κεκτημένο δικαίωμα των Βαθμοφόρων και αποκαλεί τρανή απόδειξη ύπαρξης δημοκρατικών και αξιοκρατικών διαδικασιών στο Σ.Ε.Π.


Παρακαλώ λοιπόν για την ενσυνείδητη τήρηση των διατάξεων του παραπάνω κανονισμού.

 

 

 

        Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

       Δημήτρης. Α. Δεουδές


 

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Σαρωνικού
 

 

 

Επισυναπτόμενα αρχεία : 1

Ανακοίνωση.37/2019 Διαδικασία Ανάδειξης υποβολή υποψηφιοτήτων, για τα καθήκοντα Αρχηγού του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Δραπετσώνας.pdf

 

 

 

 

Καταχώρηση :

Please reload

Wosm
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Περιοχή Μελών

Επικοινωνία

Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Μαρίνα Ζέας

(Έναντι Ακτής Μουτσοπούλου 52)

Πειραιάς 185 36

pesaronikou@sep.org.gr

Επικοινωνία με την Πληροφορική, για θέματα ιστότοπου : it@sar.sep.org.gr

 

Ε

© 2016 - 2020  Περιφερειακή  Εφορεία  Προσκόπων  Σαρωνικού. All rights reserved.