Διαδικασία Ανάδειξης υποβολή υποψηφιοτήτων, για τα καθήκοντα Αρχηγού του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπ