Ανάδειξη Αρχηγού 9ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Νίκαιας

16 Nov 2019

| Πρόσκοποι Σαρωνικού

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 

 

 

Πειραιάς : 15 Νοεμβρίου 2019

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 43/2019

 

 

ΠΡΟΣ : Ενήλικα Στελέχη, Μέλη Ε.Κ.Σ, Μέλη Ε.Π.Π Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Σαρωνικού

 

ΘΕΜΑ : «Ανάδειξη Αρχηγού Συστήματος»

 

ΣΧΕΤ.: Κανονισμός Διοίκησης Σ.Ε.Π., Μέρος 4ο Άρθρο 5 §4.1

 

 

Αγαπητοί συνεργάτες,


Η Εντολή Διοίκησης ως Αρχηγού του 9ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Νίκαιας, της κας  Βαρβάρας Γώγου λήγει στις 03/12/2019 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., προχωρούμε στις διαδικασίες ανάδειξης νέου Αρχηγού Συστήματος, σύμφωνα πάντα με το Μέρος 4ο Άρθρο 5 §4.1 του Κανονισμού.


Έτσι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παρούσα ανακοίνωση, καλούνται να κατατεθούν στην Εφορεία Διοίκησης (dioikpes@sep.org.gr) της Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού, όλες οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων για την ανάληψη των προαναφερόμενων καθηκόντων.


Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων περιγράφονται στον παραπάνω Κανονισμό.


Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η διαδικασία ανάδειξης του Αρχηγού Συστήματος είναι κεκτημένο δικαίωμα των Βαθμοφόρων και αποκαλεί τρανή απόδειξη ύπαρξης δημοκρατικών και αξιοκρατικών διαδικασιών στο Σ.Ε.Π.


Παρακαλώ λοιπόν για την ενσυνείδητη τήρηση των διατάξεων του παραπάνω κανονισμού.
 

       

        Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

       Δημήτρης Α Δεουδές


 

              Περιφερειακός Έφορος

              Προσκόπων Σαρωνικού
 

 

 

Επισυναπτόμενα αρχεία : 1

Ανακοίνωση.43/2019-Διαδικασία-Ανάδειξης υποβολή υποψηφιοτήτων 9ου Νίκαιας.pdf

 

 

 

 

Καταχώρηση :

Please reload

Wosm
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Περιοχή Μελών

Επικοινωνία

Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού

Μαρίνα Ζέας

(Έναντι Ακτής Μουτσοπούλου 52)

Πειραιάς 185 36

pesaronikou@sep.org.gr

Επικοινωνία με την Πληροφορική, για θέματα ιστότοπου : it@sar.sep.org.gr

 

Ε

© 2016 - 2020  Περιφερειακή  Εφορεία  Προσκόπων  Σαρωνικού. All rights reserved.